Din varukorg är tom!  

Integritetspolicy

Allmänt

Policy som beskriver hur Matildas shop hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du känner dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

 

Personuppgiftsansvarig

Matildas shop är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Insamling av information

För att du ska kunna handla i vår webshop eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer (om du väljer att ange det) och adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

 

Användning av information

Matildas shop behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.

Lämna information per post, e-post samt telefon avseende Matildas shops tjänster.

Förbättra vårt kunderbjudande till exempel utveckling av tjänster och produkter.

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).

Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och e-post, samt företagsnamn och organisationsnummer för avtalskunder.

Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakt för support.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och e-post, samt företagsnamn och organisationsnummer för avtalskunder.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Matildas shop kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer transportleverantörer när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i för ändamålet avsedd säker miljö i Sverige.

 

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc.

 

Ändring av integritetspolicy

Matildas shop äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du under rubriken "kontakt".

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen